Giới thiệu cho bạn bè

Tranh Sơn Dầu 3D

Bộ tranh ghép 5 bức. Được vẽ bằng chất liệu sơn dầu cao cấp với công nghệ hoa nổi 3D. Kích thước 145x70cm
Tranh sơn dầu 3D
Số ký tự đã nhập: